ПОСЕЩЕНИЕ В НОРВЕГИЯ

В периода 19 - 21.10.2021 г.партньорът по проекта организира и проведе кръгла маса и учебно посещение в Норвегия. Кметът на община Средец инж. Иван Жабов и част от екипа за управление на проекта /Ръководител и финансов експерт/, участваха в предвидената дейност по обмяна на опит. Основната тема на кръглата маса бе: „Добри практики, политики и конкретни достижения в Норвегия в областта на ВЕИ и повишаване на ЕЕ“ и тя се проведе в рамките на един ден.

Представител на фирма Datek Light Control в Лилестрьом презентира технология за управление в съвременно улично осветление, примери от реални проекти за контрол на светлината.

Учебното посещение се проведе в рамките на два дни, като екипът посети община Bærum, където ръководител на проект ни представи примери за модерни системи за контрол и управление на практика, включително профили за затъмняване. Изпълнението на дейността допринесе за затвърждаване на двустранните отношения между Бенефициента и Партньора.

Поканени за участие в посещението бяха експерти - представители на местните/регионални власти, имащи отношение в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите източници.

По време на двудневното учебно посещение, бяха посетени фирми/обществени сгради, където са внедрени мерки за енергийна ефективност и такива, работeщи в сферата на ЕЕ и ВЕИ.