Работна среща 16.09.2021 г.

В сградата на община Средец се проведе първа работна среща с представители на "Ел и Клима Корект" ООД - изпълнител по договор с предмет „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр. Средец, община Средец” , както и представители на авторски и строителен надзор по проекта.