Сътрудничество

Информация за Партньора

Главният мениджър на Veilyskompetanse AS , г – н Петър Кристиансен, работи повече от 26 години в норвежката фирма Hafslund AS – една от най – големите енергийни компании в Скандинавия, собственост на общината на гр. Осло. Над 15 години от тях е ръководител на общественото осветление в Осло и общините – сателити на Осло - Asker и Barum.

След това 15 години работи като консултант. През този период г - н Кристиансен е един от най – влиятелните и компетентни специалисти в областта на уличното осветлението в Норвегия и с широка компетентност в повечето дейности, свързани с външното осветление.

Със своя опит и голяма мрежа VEILYSKOMPETANSE предлага, самостоятелно или заедно с партньори, комплексно осветление - от малки индивидуални задания до големи градове.

Настоящи клиенти на фирмата:

- Мениджъри на Държавна и общинска пътна инфраструктура

- Публични и частни собственици на недвижими имоти и мениджъри на имоти

- Архитектурни бюра и друга консултантска фирма

- Строителни и монтажни компании

- Доставчици

Услуги, които предлага компанията :

Управление на проекти

Планове и заявки за експлоатация и поддръжка

Споразумения между управител и изпълнител

Организатор на семинари, курсове и "срещи с клиенти"

Проектиране на системи за външно осветление

Контрол на състоянието / описание на съществуващо съоръжение

Преподаване и лекции

Осигуряване на качеството на конкретни проекти

Осветителни системи "до ключ"

Планове за осветление на отделни обекти или цели зони / общини

Адрес за кореспонденция

Държава Норвегия

Адрес Troms0gata 10 E, 0565 Oslo

Е-mail petter@veilyskompetanse.no

Имена на лицето, представляващо организацията Kristiansen, Petter